Psychotesty dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych Poznań

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Pracowni Badań Psychologicznych „Zielone Światło” w Poznaniu. Nasi pracownicy przeprowadzają testy dla kierowców, między innymi badania psychologiczne na kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Profesjonalne badania psychologiczne dla kierowców

Aby być kierowcą pojazdu uprzywilejowanego w Polsce, należy mieć ukończone minimum 21 lat oraz posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Wymagane jest również ukończenie stosownego kursu. Kolejnym warunkiem jest aktualne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychicznych.

W Pracowni „Zielone Światło” przeprowadzamy badania psychologiczne dla kierowców przyjazdów uprzywilejowanych. W skład testu wchodzi badanie osobowości kierowcy oraz umiejętności logicznego myślenia w razie zagrożenia. Sprawdzamy również widzenie zmierzchowe u pacjentów oraz reakcję wzroku na olśnienie.

Najwyższa jakość świadczonych usług

Wyniki przeprowadzonego badania przedstawiamy każdemu pacjentowi w dzień wykonywania testu. Jesteśmy dostępni dla zainteresowanych kierowców 7 dni w tygodniu. Zapewniamy darmowy parking w centrum Poznania na czas wykonywanego badania.

W Pracowni Badań Psychologicznych „Zielone Światło” wykonujemy badania kierowców w Poznaniu dla:

Przerwa urlopowa.


Drodzy klienci uprzejmie informuję o przerwie urlopowej do dnia 02.01.2024

Zapraszam w nowym roku !

This will close in 20 seconds